مجموعه کتابهای تعلیم و تربیت بنیادین

هشت عنوان کتاب با بیش از یک میلیون جلد تیراژ در ایران

224 صفحه، چاپ اول، گلاسه رنگی، 18000 تومان

مربوط به کسانی که نوه خردسال دارند

نحوه خرید کتابها
نویسندگان و مترجمان
معرفی کتابها در تلویزیون
نظرات خوانندگان
نگاهی به داخل کتاب
 

دعوت به همکاری

021Ketab یعنی چه؟

شماره حروفی چیست؟

 

مباحث کتاب همه پدربزرگها، همه مادربزرگها، باید بدانند:

اختلاف نظر با عروس یا داماد، پشتیبانی عاطفی از عروس یا داماد، کار بیش از حد روی دوش پدربزرگ یا مادربزرگ، خرید رفتن با نوه، نوه داری از راه دور، پرستاری از نوه، حمام کردن کودک، ماساژ کودک، شخصیت کودک، بدقلقی و گریه کودک، تکنیکهای خواباندن کودک، غذای کودک، فوریتهای پزشکی کودکان

نگاهی به داخل کتاب